Hledat

Novinky emailem

najdete nás na facebooku

Platební metody
Přístupy


TOPlist

Všeobecné rady k výsevu.

Používejte pouze čisté nádoby na výsev a sterilní, vzdušný, propustný substrát (přepařenou zeminu) s přídavkem písku / perlitu nebo výsevní substrát. Vhodné je také použít kokosové vlákno na větší semena. Drobná semena rovnoměrně rozložte na povrch substrátu, aby nebyla na jednom místě a větší semena vysejte kousek od sebe. Substrát udržujte stále mírně vlhký, ne mokrý. U některých semen může i krátké přeschnutí substrátu způsobit úhyn. Doporučuje se obalení semen nebo nasáknutí výsevu ve fungicidu proti houbovým chorobám. Prachová semena se vysévají na povrch substrátu- nezasypávat. Velká semena se krátce namočí do vody a vysejí samostatně do hloubky odpovídající jejich velikosti. Po důkladném zavlažení nesmí výsev do vyklíčení nikdy vyschnout. Toho se docílí, že se výsevní nádoby překryjí sklem, průhledným plastovým víčkem nebo sáčkem s otvory pro odvětrání. Použít lze také plastové skleníčky. Výsev zalévejte vlažnou vodou podmokem, ne shora, aby nedošlo k zaplavení drobných semen. Výsev chraňte před přímým slunečním zářením. K vyklíčení semen přispívá také spodní teplo v místech, kde je teplota nižší. TIP: Pokud je spodní teplota příliš vysoká a výsev rychle prosychá, tak je vhodné použít tenké polystyrenové desky pod výsevní nádoby. Výsevy je potřeba denně kontrolovat.  Nejčastější příčinou neúspěšného výsevu je přemokřený nebo rozbahněný substrát, přeschnutí výsevu a nízká nebo příliš vysoká teplota. Příčinou úhynu semenáčků bývá přelití, přeschnutí, nedostatečná výměna vzduchu nebo vystavení přímému slunci.  Larvy smutnic způsobují také velké škody. Většina semen klíčí při pokojové teplotě. Druhy z chladných oblastí klíčí lépe při nižších teplotách, tropické a subtropické druhy vyžadují vyšší teploty 20-25°C.  Doba od výsevu po vyklíčení je různá. Semena, která klíčí rychle, v průběhu 2-3 týdnů vzcházejí rovnoměrně a najednou. Semena která klíčí pomalu a dlouho mohou vzcházet ještě 3 měsíce po výsevu, někdy i déle. Většinu druhů exotických rostlin a dřevin lze vysévat po celý rok, nejlépe však od konce ledna do jara. Dřeviny a jehličnany se vysévají nejlépe v jarním období, podle podmínek i na podzim.

Světloklíčivá semena
Semena vyžadují ke klíčení světlo. Vysévají se na povrch substrátu a nezasypávají, jen mírně přitlačí. Substrát se udržuje stále mírně vlhký. Zálivku provádíme nejlépe od spodu (podmokem) zejména u prachových semen, mohlo by dojít k jejich zaplavení. Z vybraných druhů to jsou např. Eucalyptus, Callistemon, Asarina, Begonia, Eustoma, Streptocarpus,Reichsteneria,Lithops,Dorstenia,kaktusy apod.

Semena s tvrdou testou nebo voskovým povrchem
Tvrdá testa  nebo voskový povrch nepropouští vodu a semena nevyklíčí. Aby dobře vyklíčila je potřeba narušit povrch semene, ale pozor, aby nedošlo k narušení embrya. Tomuto postupu se říká skarifikace (skar-jizva). Doporučuje se lehké napilování, narušení ostrým předmětem nebo smirkovým papírem. U menších semen kde je špatná manipulace se mohou semena před výsevem máčet několik hodin ve vodě nebo se přelijí horkou vodou a nechají nabobtnat. Poté se hned vysejí. Z vybraných druhů např. Delonix, Brachychiton, Caesalpinia,Ceratonia, Albizia, Acacia, Cassia apod.

Stratifikace
Některé druhy dormantních semen (=semena jsou ve stavu odpočinku) potřebují k vyklíčení projít obdobím vlhkého chladu. Semena se promíchají s vlhkým říčním pískem, vloží do PE sáčku nebo nádoby a umístí v chladničce při  3-8°C po určitou dobu. Po celou dobu musí být písek mírně vlhký, ne mokrý. Krátká stratifikace trvá přibližně 1 měsíc, dlouhá 3 měsíce. Po uplynutí stratifikační doby se hned vysévá. Teplotu je potřeba zvyšovat pozvolna. Prudká změna teploty z 5°C na 30°C může semena zničit.Při nesprávné nebo krátké stratifikaci může vyklíčit jenom část semen nebo tzv.”přeleží” celý výsev a vyklíčí až příští jaro. Výsevy se zasypávají 0,5-1cm silnou vrstvou substrátu. Výsevy je potřeba v prvním roce od výsevu do konce léta přistínit. TIP: Někdy semena klíčí již v průběhu stratifikace, proto je vhodné je vyset přímo do květináčů ještě před začátkem stratifikace. Nemusí se později manipulovat s naklíčenými semeny. Proces stratifikace (u venkovních dřevin) lze nahradit podzimním výsevem, který se umístí na chladné a kryté místo

Máčení semen a plavení
Některá semena obsahují chemické látky, které v přírodě brání jejich vyklíčení za nevýhodných podmínek. Těmto látkám se říká inhibitory. Po příchodu delšího deštivého období dochází k vyplavení těchto látek a vyklíčení. Inhibitory se vyplaví několikadením namáčením semen a častou výměnou vody (např.Sequoia sempervirens). Voskového nebo olejového povrchu u semen se zbavíme přídavkem smáčedla do vody. Běžně se používá např. Jar.

Jiné postupy
Stáří a zralost semen. Některá semena nevyklíčí ihned po sklizni a jsou dormantní (=semena jsou ve stavu odpočinku) až do té doby, než pomine období skladování za sucha, které se pohybuje od 1 měsíce do 5 let.Tropické druhy, např. palmy, vyžadují dlouhé období vlhka a tepla, během kterého dochází k plnému vývoji embrya a teprve potom semena klíčí. U některých druhů je dobré nechat semena naklíčit, např. velkokvěté ibišky.

Dvoustupňové klíčení.Některá semena vyžadují období vlhka a tepla, po kterém následuje vlhko a chlad.

Kolísání teplot. Střídání teplot ve dne a v noci např. Protea. V bytě se přenáší výsev z chladničky do místnosti a naopak.

Chemické látky. Řada chemických látek pozitivně působí na klíčení, např. peroxid vodíku, dusičnan draselný, kyselina citronová a různé hormony. Některá semena klíčí po namočení ve výluhu z kouře. Použitím kyseliny giberelinové GA3 (přírodní růstový hormon) lze dosáhnout rychlého naklíčení některých dormantních semen.

Výsev javorů
Plody /nažky/ se máčí  2 dny ve vodě. Během této doby se voda několikrát vyměňuje. Potom se promíchají s vlhkým substrátem nebo pískem a stratifikují 3-5 měsíců při 5°C. Po dokončení stratifikace se pozvolna zvyšuje teplota na 15-23°C, kdy nastává klíčení. Druhy ze skupiny A.palmatum někdy po přeschnutí vykazují dvojí dormaci (klíčí až druhým rokem). Pomoci  si lze tím, že se plody před namočením přelijí horkou vodou. Acer griseum a triflorum mají plody s tvrdým perikarpem, který se doporučuje  po ukončení stratifikace mechanicky narušit (nejlépe ve svěráku) a vyjmutá semena naklíčit.

Výsev protejovitých (Proteaceae) všeobecně
Dormance semen se odbourá, když semena absorbují vodu a jsou vystavena nižší teplotě. Je to přírodní pochod, který podporuje klíčení. Rozdíly mezi denní a noční teplotou mohou být okolo 12°C, maximální teplota by neměla převyšovat 30 stupňů během klíčení. Na všechny druhy z čeledě proteovitých příznivě působí kolísání denní a noční teploty. Předosevní ošetření fungicidem zvyšuje značně %klíčení a snižuje (úhyn) houbovité infekce.Semena se vysévají do substrátu s PH okolo 5,5. Semena jsou citlivá na nadbytek vody, proto je důležité aby byl substrát dobře propustný a vzdušný. Klíčí podle druhu 1-3 měsíce. Výsev se umístí na polostinné místo.

Leucospermum, Leucodendron
1)Tvrdá semena se máčí v roztoku peroxidu vodíku a vody v poměru 1:2 po dobu 24 hodin. Zkrátí se tím doba klíčivosti. Po nasáknutí se odstraní ze semen měkká želatina (obal) a  máčí  se ve smoke primer roztoku po dobu 24 hodin.
2) Semena rodu Leucodendron obruste (pilníkem nebo smirkovým papírem) a potom máčejte ve vlažné vodě 2-3 dny. Semena lze také přelít vroucí vodou a potom je nechat v této vodě máčet po dobu 2-3 dny. Semena rodu Leucospermum se mohou napilovat ze dvou stran a stlačením obal praskne a uvnitř je 1 semeno, které se vyjme a máčí ve vodě 2-3dny.

Protea, Hakea, Banksia, Telopea
Semena těchto rodů se máčí ve vodě 2-3dny a potom se vysejí. V průběhu máčení i po výsevu je velmi důležité kolísání denní a noční teploty, viz. tabulka níže. Střídání teplot však nesmí být prudké, ale plynulé. Teploty pod 5°C a nad 32°C působí nepříznivě.

teplota přes den

teplota přes den

teplota přes noc

1. týden

22-25°C

 8-10°C

2. týden

24-29°C

15-19°C

3. týden

22-25°C

 8-10°C

4. týden

24-29°C

15-19°C

 

Semena rodů Protea a Banksia se mohou také máčet ve smoke primer roztoku.

Výsev kapradinových rostlin
Spory se vysévají do uzavíratelných sklenic (Fleischerova metoda). Substrát je nutné nejprve sterilizovat.Po vychladnutí a zalití převařenou vodou se povrch substrátu jemně popráší sporami a sklenice se ihned uzavře. Výsev se umístí na světlé místo. Za 4-5 týdnů, někdy i déle se na povrchu substrátu objeví zelený film. Jakmile se začnou tvořit malé srdčité útvary, může se sklenice poprvé otevřít a začít přestřikovat převařenou destilovanou vodou 1x týdně. Po vytvoření prvních lístků se přepichují malé trsy (několik rostlin) do jednotlivých květináčků. Rostlinky se stále přestřikují a substrát udržuje stále mírně vlhký. Do 1 roku je možné vypěstovat pěkné rostliny. Z vybraných druhů např.Cyathea.

Výsev botanických růží (Rosa)
Rychle rostou, bohatě kvetou a nasazují ozdobné šípky. Výsev vyžaduje trochu trpělivosti. Po výsevu střídání 3 měsíčních cyklů: 1.cyklus 15-25°C, 2.cyklus 1-5°C atd. Rychlejší postup je namočení semen v koncentrované kyselině sýrové 30-50 minut. Po výsevu je nutná stratifikace 3 měsíce při teplotě okolo 5°C a poté umístit na 20°C. Někdy semena tzv.“přeléhají“ a vyklíčí v následujícím roce.

ZELENINA


PAPRIKY

Zpracování semen před výsevem: 0
Doba výsevu: Únor-Březen
Hloubka: Semena překrýt cca. 0,5cm vrstvou substrátu
Substrát: Propustný sterilní - výsevní substrát nebo přepařená zemina + písek nebo perlit, udržuje se stále mírně vlhký ne mokrý
Teplota: 25°C
Umístění výsevu: světlé místo - rozptýlené světlo, chránit před přímým slunečním zářením
Doba klíčení: 8-14 dnůOKURKY, KIWANO

Zpracování semen před výsevem: 0
Doba výsevu: Duben - 1/2 května
Hloubka: Semena překrýt cca. 0,5cm vrstvou substrátu
Substrát: Propustný sterilní - výsevní substrát nebo přepařená zemina + písek nebo perlit, udržuje se stále mírně vlhký ne mokrý
Teplota: 25-30°C
Umístění výsevu: Světlé místo - rozptýlené světlo, chránit před přímým slunečním zářením
Doba klíčení: 1-2 týdnyRAJČATA

Zpracování semen před výsevem: 0
Doba výsevu: Březen-duben
Hloubka: Semena překrýt cca. 0,5cm vrstvou substrátu
Substrát: Propustný sterilní - výsevní substrát nebo přepařená zemina + písek nebo perlit, udržuje se stále mírně vlhký ne mokrý
Teplota: 20-25°C
Umístění výsevu: Světlé místo - rozptýlené světlo, chránit před přímým slunečním zářením
Doba klíčení: 8-16 dnů


MELOUNY

Zpracování semen před výsevem: 0
Doba výsevu: Duben. Doporučujeme vysévat semena jednotlivě do květináčků nebo sadbovače.
Hloubka: Semena překrýt cca. 1cm vrstvou substrátu
Substrát: Propustný sterilní - výsevní substrát nebo přepařená zemina + písek nebo perlit, udržuje se stále mírně vlhký ne mokrý
Teplota: 25-30°C
Umístění výsevu: Světlé místo - rozptýlené světlo, chránit před přímým slunečním zářením
Doba klíčení:


DÝNĚ, TYKVE

Zpracování semen před výsevem: 0
Doba výsevu: Duben-květen
Hloubka: Výsev do hloubky 1cm.
Substrát: Propustný, sterilní - výsevní substrát nebo přepařená zemina + písek nebo perlit, udržuje se stále mírně vlhký ne mokrý.
Teplota: 20-25°C
Umístění výsevu: Světlé místo - rozptýlené světlo, chránit před přímým slunečním zářením.
Doba klíčení: 7-10 dní


MOMORDICA

Zpracování semen před výsevem: Semena máčet cca 4hodiny ve vlažné vodě.
Doba výsevu: Duben
Hloubka: Semena se překryjí vrstvou substrátu odpovídající jejich velikosti.
Substrát: Propustný, sterilní - výsevní substrát nebo přepařená zemina + písek nebo perlit, udržuje se stále mírně vlhký ne mokrý.
Teplota: 20-25°C
Umístění výsevu: Světlé místo - rozptýlené světlo, chránit před přímým slunečním zářením.
Doba klíčení: 14-21 dní.


BROKOLICE

Zpracování semen před výsevem: 0
Doba výsevu: Duben-červen
Hloubka: Výsev do hloubky cca 1cm.
Substrát: Propustný, sterilní - výsevní substrát nebo přepařená zemina + písek nebo perlit, udržuje se stále mírně vlhký ne mokrý.
Umístění výsevu: Světlé místo - rozptýlené světlo, chránit před přímým slunečním zářením.
Výsadba do 1/2 srpna ve sponu 40x40cm.

LETNIČKY A TRVALKY

 DATURA

Zpracování semen před výsevem: Semena doporučujeme máčet 24-48hod. ve vlažné vodě, která je potřeba v průběhu máčení vyměnit.

Doba výsevu: Únor-březen
Hloubka: Výsev do hloubky cca. 5mm.
Substrát: Propustný, sterilní - výsevní substrát nebo přepařená zemina + písek nebo perlit, udržuje se stále mírně vlhký ne mokrý.
Teplota: 20-25°C
Umístění výsevu: Světlé místo - rozptýlené světlo, chránit před přímým slunečním zářením.
Doba klíčení: 1-2 měsíce.


ASARINA, RHODOCHITON

Zpracování semen před výsevem: 0
Doba výsevu: Únor-březen
Hloubka: Na povrch substrátu, semena se jen lehce přitlačí. Výsev překrýt sklem, plastovým víčkem nebo vložit do PE sáčku a uzavřít. Po vyklíčení semen je potřeba výsev začít větrat. Použít lze také plastové skleníčky.
Substrát: Propustný, sterilní - výsevní substrát nebo přepařená zemina + písek nebo perlit, udržuje se stále mírně vlhký ne mokrý. Lignocel (kokosová briketa, kokosové drcené vlákno).
Teplota: 15-20°C
Umístění výsevu: Světlé místo - rozptýlené světlo, chránit před přímým slunečním zářením.
Doba klíčení: 14-21 dní


DŘEVINY A JEHLIČNANY


AZALKA, PĚNIŠNÍK

Zpracování semen před výsevem: 0
Doba výsevu: Na jaře
Hloubka: Na povrch substrátu, semena se jen lehce přitlačí.
Substrát: Propustný, mírně kyselý (směs rašeliny a písku), udržuje se stále mírně vlhký ne mokrý.
Teplota: 15-20°C
Umístění výsevu: Světlé místo - rozptýlené světlo, chránit před přímým slunečním zářením.
Doba klíčení: 15-20 dní